Jaki jest cel konsultacji behawioralnej?
Celem konsultacji jest podniesienie dobrostanu – zarówno zwierzęcia, jak i jego właścicieli. Nie jest nim dopatrywanie się kto i co zrobił nie tak, ale wspólne poszukiwanie sposobów na poprawę jakości życia wszystkich zainteresowanych. W niektórych przypadkach wynikiem konsultacji jest informacja, że rozwiązanie problemu (uniknięcie zagrożeń) w danych warunkach wydaje się niemożliwe i pomoc w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań.
W czasie pierwszej konsultacji staram się dowiedzieć jak najwięcej o temperamencie pacjenta, jego najróżniejszych zachowaniach, poznać sposób, w jaki domownicy i zwierzak komunikują się ze sobą i zrozumieć mechanizmy prowadzące do kłopotliwych zachowań. Omawiamy też oczekiwania, z jakimi zgłaszają się do mnie właściciele, realność i perspektywy czasowe osiągnięcia wyznaczonych przez nich celów. Każdy przypadek jest indywidualny nie tylko ze względu na wyjątkowość każdego pacjenta, ale także z powodu najróżniejszych warunków, trybu życia, potrzeb, obciążeń i możliwości jego właścicieli.

Co dzieje się podczas konsultacji?

Każda konsultacja składa się z trzech części:
• szczegółowy wywiad z opiekunami i obserwacja pacjenta (musi być obecny)
• znalezienie i wyjaśnienie prawdopodobnych przyczyn kłopotliwych zachowań i podanie rokowania – co można osiągnąć na pewno, co jest wątpliwe, a co z pewnością się nie uda
• wspólne z właścicielami opracowanie planu terapii
W niektórych przypadkach zabieramy psa na spacer, lub (tylko, gdy jest to bezpieczne i nie powoduje silnego stresu u zwierzęcia) prowokujemy kłopotliwe zachowania. Uczymy się ćwiczeń, które należy powtarzać w ramach terapii.
Pierwsza konsultacja trwa zwykle od 1,5 do 2,5 godziny. Jeżeli w tym czasie nie uda się poruszyć wszystkich problemów, umawiamy się na kolejną. Wizyty kontrolne trwają najczęściej od 30 do 60 minut.

Jak częste powinny być konsultacje i ile ich potrzeba?
To oczywiście zależy od natury problemu. Konsultacje odbywają się zwykle nie częściej, niż raz na 4-8 tygodni. W międzyczasie właściciel sam wprowadza zalecone zmiany i wykonuje konkretne ćwiczenia. Pomiędzy konsultacjami potrzebny jest kontakt telefoniczny, który pozwala na bieżąco wprowadzać korekty do uzgodnionego planu działania. Wiele problemów udaje się rozwiązać po jednym, dwóch lub trzech spotkaniach. Terapia trwa często około pół roku, choć jej czas może się wahać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.

Cennik i zapisy