Przygotowuję wykłady i warsztaty na temat zachowania się psów i kotów dla:
• lekarzy weterynarii ogólnej praktyki
• lekarzy weterynarii zajmujących się zaburzeniami zachowania
• behawiorystów
• szkoleniowców
• hodowców
• właścicieli
• dzieci i młodzieży

Artykuły
Piszę artykuły na temat zachowania psów i kotów do publikacji w periodykach weterynaryjnych, prasie przeznaczonej dla właścicieli psów i kotów, a także innych wydawnictwach.